Naše služby

Průběžné daňové poradenství

– našim klientům radíme jak při řešení běžných situací, tak i nestandardních postupech. Pro klienty provádíme kalkulaci daní během účetního období tak, aby bylo možné daňové povinnosti úspěšně řídit.

Transakční poradenství a strukturování transakcí

– naší konkurenční výhodou je dlouholetá zkušenost v oblasti návrhu a realizace projektů optimalizace daňového zatížení. Ať už se jedná o podnikové přeměny, akvizice, nebo obchodní transakce, pomáháme klientům nejen navrhnout daňově efektivní řešení, ale rovněž transakci strukturovat a projektově řídit. Dlouhodobě spolupracujeme se znalci, auditory, advokáty a notáři a kromě daňového poradenství působíme jako projektoví manažeři, kteří koordinují postup všech odborníků zúčastněných na konkrétní transakci. Naši zkušení účetní v rámci transakčního poradenství navrhují a radí s vhodným účetním řešením transakcí.

Mezinárodní zdanění, daňové plánování a optimalizace

– dlouhodobě se věnujeme sledováním trendů v oblasti mezinárodního zdanění a tyto trendy uplatňujeme při návrhu a úpravách mezinárodních transakcí našich klientů. Daně vnímáme jako součást provozních nákladů a pomáháme našim klientům při hledání vhodných způsobů jejich řízení.

Daňový audit

– pro naše klienty provádíme službu tzv. simulace finanční kontroly, kdy se zaměřujeme na prověření daňové pozice klienta, identifikujeme případná rizika a formou detailní zprávy managementu poskytujeme konkrétní doporučení, jak rizika eliminovat. Součástí daňového auditu může být rovněž vyčíslení daňové povinnosti.

Zpracování a kontrola daňových přiznání

– jako daňoví poradci zpracováváme daňové povinnosti během celého roku a pomáháme našim klientům věnovat se tomu, co umí nejlépe, svému podnikání. Samozřejmostí je odklad termínu pro podání daňového přiznání a pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti daňového poradce.

Zpracování účetnictví a mzdy

– klientům, kteří oceňují outsourcing účetního oddělení, poskytujeme služby účetnictví a účetního outsourcingu včetně zpracování mzdové agendy.

Zastupování ve správním a soudním řízení

– přirozenou součástí naší práce je zastupování našich klientů před finančním úřadem nebo u soudů.

Akvizice

– jako poradci zastupujeme prodávající v procesu prodeje společnosti, a to od zpracování informačního memoranda, přes vyhledání potenciálních kupujících, podporu prodávajících při vyjednávání smluvních podmínek, organizaci due diligence včetně data room až po uzavření transakce. Přirozenou součástí je návrh transakce tak, aby byla pro prodávajícího daňově efektivní.

Due diligence

– v procesu akvizice je proces due diligence klíčový v identifikaci a ocenění rizik cílové společnosti. Naše společnost poskytuje klientům jak daňovou, tak finanční due diligence. Ve spolupráci s advokátní kanceláří klientům umíme nabídnout komplexní.