Transakce / Reference

2011 - Strukturování a projektový management zpětného leasingu sítě reklamních mobilních zařízení.

2011 - Strukturování a daňová optimalizace obchodu s pohledávkami.

2010 - Nastavení holdingové struktury investic do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

2010 - Ochrana před nepřátelským návrhem na insolvenci nastavením vhodné struktury dluhů společností klienta.

2010 - Strukturování a management fúze významného výrobce potravin a řetězce fast food restaurací.

2009 - Projektový management rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti jako alternativy obchodu s nemovitostmi.

2009 - Strukturování fúze fondu kvalifikovaných investorů a účelové společnosti pro významný developerský projekt rezidenčního bydlení, jehož výsledkem je zdanění projektu sazbou daně z příjmů právnických osob ve výši 5%.

2008 - Strukturování akvizice výrobce průmyslových barev - nepeněžitý vklad části podniku do dceřiné společnosti se současnou eliminací přechodu veřejnoprávních závazků a následný převod obchodního podílu.

2007 - Přeshraniční fúze české a lucemburské společnosti se vznikem evropské společnosti s daňovým domicilem v Lucembursku.